Har ni tankar om Er Tank, fråga oss!

 073 059 20 23

Hur fungerar det med ROT-avdrag?


Hur fungerar ROT-Avdrag vid demontering av Villatank/Oljetank eller Panna.


Den som anlitar dig för rot eller rutarbete kan få skattereduktion, så kallat rot- eller rutavdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag.


ROT-Avdrag om 30%, preliminär skattereduktion beviljas om tanken demonteras i samband med ombyggnation eller renovering där Er gamla oljetank eller panna har stått, alt. vid installation av nytt värmesystem.


ROT-Avdrag för demontering av Er gamla oljetank eller panna beviljas då tanken/pannan demonteras i samband med att ni installerar nytt värmesystem. Ex. Fjärrvärme eller Bergvärme.

OBS!


Från den 1:a januari 2016 uppgår avdrag för ROT-Arbete till 30%.


Skatteverkets informationssida om ROT-avdrag.